Sanelle Sirrah

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Odesláním formuláře souhlasíte, aby provozovatel těchto stránek:

Mgr. Lenka Trčková, Ph. D.
Bordovice 87
744 01 Bordovice, CZ
+420 733 584 752
IČO: 03826473

(dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával níže vypsané osobní údaje.

  • jméno a příjmení,
  • e-mailovou adresu.

1. Emailová adresa a jméno budou zpracovány za účelem kontaktování autora zprávy ohledně odpovědi na jeho dotaz či poptávku služby.

2. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání vašich osobních údajů.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠE PRÁVA

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.